Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wszczęciu postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. realizacji przeds. pn. „Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 w Korczynie"
ObwieszczenieObwieszczenie przebudowa Korczyna.pdf (458142 B)2015-08-19
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «