Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie w sprawie „Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna”
Obwieszczenieobwieszczenie o postanowieniu w sprawie zakladu produkcji wyrobow z drewna.pdf (284964 B)2015-10-27
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.
„Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna”
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «