Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966R Korczyna-Kombornia-Jabłonica Polska” położonej w miejscowościach Korczyna i Kombornia
Obwieszczenieobwieszczenie droga 1966R.docx (14278 B)2015-10-28
OpisNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), w związku z wnioskiem Powiatu Krośnieńskiego, reprezentowanego przez Starostę Krośnieńskiego – Jana Juszczaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966R Korczyna-Kombornia-Jabłonica Polska” położonej w miejscowościach Korczyna i Kombornia.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «