Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przeds. Przebudowa dr. gminnej Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) dł. 1736 m wraz z budową chodnika dla pieszych w Iskrzyni
Treść obwieszczeniaobwieszczenie o postanowieniu o braku potrzeby.doc (24064 B)2010-06-14
OpisWójt Gminy Korczyna na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2010r. wydano postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Korczyna z siedzibą 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 114848 R Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) w km 0+016 – 1+752 długości 1736 mb wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Iskrzynia”
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «