Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Zaw. o zakończ. postęp. dowod. w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. inwestycyjnego poleg. na remoncie pola nr 3 rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej
Treść zawiadomieniazawiadomienie 11-05-2011 KW.pdf (567422 B)2011-06-03
OpisZawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na remoncie pola nr 3 rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 742/3 i 742/4 położonych wna terenie gminy Krościenko Wyżne oraz działkach o numerach 299/3 i 299/4 położonych na terenie gminy Korczyna
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «