Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wyd. dec. o środow. uwarun. zgody na real. przeds. pn. „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjon. warsztatu mechaniki pojazdowej"
Treść ogłoszeniazawiadomienie o wydaniu decyzji - iskrzynia.pdf (131336 B)2011-08-02
OpisWójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 28 lipca 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjonującego warsztatu mechaniki pojazdowej” na działce nr ewid. 539 w miejscowości Iskrzynia.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «