Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. w spr. przeds. pn. Budowa minibrowaru w obrębie rozbudowywanego i przebudowywanego budynku dawnego spichlerza, który zmienia sposób użytkowania na budynek hotelowo-gastronomiczny z minibrowarem
Treść ogłoszeniaobwieszczenie minibrowar.pdf (123460 B)2011-08-02
OpisMając na uwadze, że na podstawie postanowienia Wójta Gminy Korczyna z dnia 29 lipca 2011r. znak: GK-6220.4.2011, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2011r. wpłynął wniosek RSF Sp. z o.o., Kombornia 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa minibrowaru w obrębie rozbudowywanego i przebudowywanego budynku dawnego spichlerza, który zmienia sposób użytkowania na budynek hotelowo-gastronomiczny z minibrowarem restauracyjnym” na działce nr ewid. 1085 w miejscowości Kombornia.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «