Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”.
Treść obwieszczeniaobwieszczenie dus strony 79 net wrd.doc (54272 B)2011-09-06
OpisStosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik P. Anna Jendrasiak, ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”;
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «