Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Decyzja o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz” na dz. o nr ewid. 182/2, 679, 643, 183/1, 692, w miejscowości Krasna
Treść ogłoszeniadecyzja most krasna.pdf (129219 B)2011-09-09
OpisWójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 7 września 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz” na działkach o nr ewid. 182/2, 679, 643, 183/1, 692, w miejscowości Krasna. Ponadto przedmiotowa inwestycja oddziałuje również na działki nr ewid: 183/5, 182/4.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «