Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o dopuszcz. Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do uczestnictwa na prawach strony w postęp. dot. wydania decyzji o środow. uwarunk. realizacji przeds. Budowa drogi S-19
Treść obwieszczeniaObwieszczenie o dopuszczeniu 11 net wrd.doc (55296 B)2011-11-28
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «