Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


WYBORY

Wybory samorządowe - 2014 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady MinistrówRozporzadzenie_Prezesa_Rady_Ministrow.pdf (785682 B)2014-08-29
OpisRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
Komunikat Komisarza Wyborczego w KrośnieKomunikat_Komisarza_Wyb_w_Krosnie_27-08-2014.pdf (43474 B)2014-08-29
Opis
Obwieszczenie Wójta Gminy KorczynaObwieszczenie_okregi_2014.doc (45568 B)2014-08-29
OpisObwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Informacja Wójta Gminy KorczynaInf_wyznaczone_tabl_ogl_2014.doc (26624 B)2014-09-12
OpisInformacja Wójta Gminy Korczyna w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w RzeszowieWojewodzka_Komisja_Wyborcza.doc (31744 B)2014-09-23
Opis
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w KorczynieGminna_Komisja_Wyborcza.pdf (191759 B)2014-09-23
Opis
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie Komunikat _PKW_Krosno.doc (35840 B)2014-09-29
OpisKomunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie dotyczący składu Komisji, jej siedziby i pełnionych dyżurów
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w RzeszowieKomunikat_WKW_Rzeszow.pdf (325094 B)2014-09-29
Opis
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w KorczynieKomunikat_GKW.doc (33792 B)2014-09-29
OpisKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie dotyczący składu Komisji, jej siedziby i pełnionych dyżurów
Komunikat GKW dotyczący pełnionych dyżurówKomunikat_GKW_dyzury.doc (31232 B)2014-10-08
Opis
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie Obw_GKW.pdf (279142 B)2014-10-08
OpisObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie dotyczące wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgu nr 10 w Iskrzyni.
Obwieszczenie Wójta Gminy KorczynaObwieszczenie_obwody_glosowania.doc (43520 B)2014-10-15
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 03 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w KorczynieInfor_losowanie.doc (23040 B)2014-10-21
OpisZawiadomienie o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w KorczynieGKW_dyzury.docx (12626 B)2014-10-21
OpisKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie o pełnionych dyżurach.
Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów na radnychKomun_losowanie_nr_list.docx (12465 B)2014-10-21
Opis
Informacja o przyznanych numerach list kandydatówKom_GKW_nr_listy.docx (12311 B)2014-10-24
Opis
Uchwała w sparwie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie KorczynaUchwala_okw.pdf (1638850 B)2014-10-24
OpisUchwała Nr 9/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Korczyna.
Składy obwodowych komisji wyborczych z podziałem na pełnione funkcjeSklady OKW - funkcje.docx (14683 B)2014-10-30
Opis
Komunikat GKW dotyczący pełnionych dyżurówdyzury_GKW.docx (12593 B)2014-11-14
Opis
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborczeGodz. pracy komisji.doc (26112 B)2014-11-14
Opis
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22.11.2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiegoobwieszczenie-wbp-podkarpackie-180000.pdf (217577 B)2014-12-01
OpisOBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE
z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podkarpackiego
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22.11.2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.obwieszczenie-rada-podkarpackie-180000-2.pdf (436397 B)2014-12-01
OpisWYCIĄG

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «