Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


WYBORY

Wybory sołtysów i rad sołeckiech - 2015 r.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w gminie Korczyna.uchwala_III-18-15.pdf (737229 B)2015-03-16
Opis
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie Inf_GKW_godz_pracy.doc (24576 B)2015-04-07
OpisInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na sołtysów wsi i do rad sołeckich.
Obwieszczenie Wójta Gminy KorczynaObwieszczenie_obw.doc (40960 B)2015-05-05
OpisObwieszczenie o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Korczyna w dniu 17 maja 2015 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 4 maja 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na członków rad sołeckich w wyborach zarządzonych na dzień 17 maja 2015r.Obwieszczenie rady soleckie.pdf (393041 B)2015-05-05
OpisNa podstawie uchwały Nr III/18/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 10.02.2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w gminie Korczyna Gminna Komisja Wyborcza w Korczynie podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na członków rad sołeckich, w wyborach zarządzonych na dzień 17 maja 2015r.:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 4 maja 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów wsi w wyborach zarządzonych na dzień 17 maja 2015r.Obwieszczenie soltysi.pdf (195564 B)2015-05-05
OpisNa podstawie uchwały Nr III/18/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 10.02.2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w gminie Korczyna Gminna Komisja Wyborcza w Korczynie podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na sołtysów wsi w gminie Korczyna, w wyborach zarządzonych na dzień 17 maja 2015r.:
Składy obwodowych komisji wyborczychZarzadzenie_sklady_okw.pdf (736137 B)2015-05-09
OpisZarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Korczyna z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Korczyna.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wyników wyborów rad sołeckich w gminie Korczyna przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015r.Obwieszczenie wynikow rady soleckie 2015.pdf (386386 B)2015-05-21
OpisNa podstawie § 19 statutów sołectw na terenie gminy Korczyna podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów sołtysów wsi w gminie Korczyna przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wyników wyborów sołtysów wsi w gminie Korczyna przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015r.Obwieszczenie wynikow soltysi 2015.pdf (226094 B)2015-05-21
OpisNa podstawie § 19 statutów sołectw na terenie gminy Korczyna podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów sołtysów wsi w gminie Korczyna przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «